Hentet fra Handlingsplan for Miljø og Helse (Sosial og helse dep og miljødep)

UV-stråling har en klart kreftfremkallende effekt på hud og øye".
"De største helseproblemene i forbindelse med stråling er knyttet til radon i inneluft, radon i vann og UV-stråling."

"Når det gjelder UV-stråling, har kommunene en viktig rolle i å informere gjennom helsestasjon, skolehelsetjenesten osv. om solbeskyttelse og skader ved overdreven soling."

5.8 Stråling

Arbeidsmål 5.8.1

Endre folks solingsvaner gjennom bedre kunnskap om effekter, helserisiko og forebygging.

Tiltak:

1. Strålevernet skal arbeide for å øke kompetansen hos helsestasjonspersonell slik at de kan gi bedre informasjon til småbarnsforeldre om solbeskyttelse av barna.

2. Strålevernet skal arbeide for å øke kompetanse hos lærere slik at de kan gi bedre informasjon til skoleelever, særlig i ungdomsskolen, om solbeskyttelse og risiko ved overdreven soling.

Arbeidsmål 5.8.2

Kommunene skal ha kompetanse til å føre effektivt tilsyn med solstudioer.

Tiltak:

1. Forskrift for solarier/høyfjellssoler er under revisjon i forbindelse med ny strålevernlov.
Deretter skal Strålevernet klargjøre kommunenes myndighet til å føre tilsyn med solarier.

2. Strålevernet skal gi veiledning til kommunene om hvordan drive tilsyn med solarier.